Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40)

Velikost balení: 80 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml 

SLOŽENÍ:

  G 5 % G 10 %  G 20 %  G 40 %
Glucosum  50,0 g  100,0 g  200,0 g  400,0 g 
Acidum citricum monohydricum  -   -   0,050 g  0,100 g
Natrii pyrosulfis  -   -   0,050 g  0,100 g 
Aqua pro iniectione ad  1 000,0 ml    1 000,0 ml    1 000,0 ml    1 000,0 ml 
         
Osmotický tlak kPa  670,0  1342,0  2684,0  5369,0 
Energetická hodnota kJ/l  858,  1716,0  3432,0  6864,0 

 

LÉKOVÁ FORMA:

Infúzní roztok
Popis přípravku: čirá, bezbarvá nebo nejvýše slabě nažloutlá tekutina

Druh obalu
Infúzní láhev lehký DIN 100 ml, 250 ml, 500 ml s pryžovou zátkou a pertlem, štítek, příbalová informace.
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml.
Velikost kartonového balení: 40 x 100 ml lahev, 20 x 250 ml lahev, 12 x 500 ml lahev.

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

Indikace
Krytí potřeby energie a vody, hypertonická dehydratace, prevence a terapie edému mozku (vyšší koncentrace přípravku), vehikulum pro podání léčiv (nižší koncentrace).

Dávkování a způsob podávání
Dávkování je nutno přizpůsobit věku, hmotnosti a klinickému stavu pacienta.
V koncentracích vyšších než je 200 g/l je nutno podávat nitrožilní infúzi do centrální žíly.
Dávkování dle koncentrace:
50 g/l 500 – 2000 ml/24 hod
100 g/ 500 – 1000 ml/24 hod
200 g/l 500 ml/24 hod (výjimečně 1000 ml/24 hod)
400 g/l do 500 ml/24 hod

Způsob podávání
Nitrožilní kapénková infúze v uzavřeném systému

Kontraindikace
Hypotonická dehydratace, všechny hyperhydratační stavy, diabetes melitus (aplikace možná pouze s krystalickým insulinem), poškození ledvin

Specielní upozornění
Je třeba dodržovat odpovídající rychlost infúze, průběžně sledovat klinický stav pacientů (u diabetiků je zvláště nutné sledovat hladinu krevního cukru). Roztok nesmí být aplikován současně před nebo po krevní transfusi tímtéž infúzním setem vzhledem k nebezpečí pseudoaglutinace.

Interakce
Vysoké dávky katecholaminů a steroidů zhoršují vstřebávání glukózy.
U pacientů léčených glykosidy se mohou objevit příznaky intoxikace digoxinem.
V důsledku užívání perorálních antidiabetik nebo inzulínu dochází ke snížení hladiny glukózy v krvi.

Těhotenství a laktace
Těhotenství ani laktace nejsou kontraindikací pro podávání infúzních roztoků glukózy.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k povaze přípravku a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

Nežádoucí účinky
Roztoky o vyšší koncentraci než 200 g/l mohou vyvolávat žilní trombózy.

Předávkování
Při náhodném předávkování může dojít k hyperglykémii, glykosurii, hyperosmolaritě, hyperglykemickému a hyperosmotickému komatu. Primární léčba spočívá v okamžitém přerušení infúze. V případě nutnosti je možno zahájit léčbu diuretiky.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium
Glukóza je v organismu utilizována jako zdroj energie a univerzálně metabolizována jako přirozený energetický substrát buněk.

Farmakokinetické vlastnosti
Při infúzi glukóza proniká do intravazálního prostoru, odkud je potom transportována do intracelulárního prostoru. Glukóza se účastní normálních metabolických pochodů a pomáhá udržovat plazmatický objem. Glukóza je metabolizována v játrech.

Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku
Vzhledem ke složení a užití přípravku a vlastnostem účinné látky nemá otázka bezpečnosti pro organismus opodstatnění.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

Seznam pomocných látek
Aqua pro iniectione
Natrii pyrosulfis
Acidum citricum monohydricum

Inkompatibility
Při použití infúzních roztoků glukózy jako vehikula, je nutno vzít v úvahu pH roztoku glukózy. Vzhledem ke kyselé rekci je nutno zvažovat konkrétní kompatibility s různými účinnými látkami.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu 24 měsíců. Přípravek nesmí být opakovaně použit.

Uchovávání
Chraňte před mrazem.

Návod k použití
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!

G 40 %