Ardeaelytosol F 1/1

Velikost balení: 80 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

 

SLOŽENÍ:

 

Natrii chloridum               9,00 g 
Aqua pro iniectione ad 1000,0 ml

 

Obsah elektrolytů  
Na+ mmol/l             154,0 
Cl- mmol/l 154,0

 

Osmotický tlak kPa 676,0

 

LÉKOVÁ FORMA:

Infúzní roztok
Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok

Druh obalu
Infúzní láhev lehký DIN 100 ml, 250 ml, 500 ml s pryžovou zátkou a pertlem, štítek, příbalová informace
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml.
Velikost kartonového balení: 40 x 100 ml lahev, 20 x 250 ml lahev, 12 x 500 ml lahev.

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

Indikace
Metabolická alkalóza lehká
Hyponatrémie
Izotonická dehydratace (v případech, kdy ledviny pacienta jsou schopny vyrovnávat acidózu, vyvolanou Cl- ionty, kterých je v roztoku více, než v extracelulární tekutině)
Vehikulum pro podávání dalších léčiv
Vyplachování a oplachování otevřených ran a dutin

Dávkování a způsob podávání
Nitrožilní kapénková infúze v uzavřeném systému
Dávkování je nutno přizpůsobit věku, hmotnosti a klinickému stavu pacienta.
Při ředění nebo rozpouštění léčiva je množství Ardeaelytosolu F 1/1 závislé na požadované koncentraci léčiva.
Průměrná denní dávka je 1000 ml denně.

Kontraindikace
Metabolická acidóza.
Hypernatrémie, hyperhydratace, edémy, oligurie až anurie, kardiální dekompenzace.

Specielní upozornění
V pravidelných intervalech je nutno sledovat sérový iontogram a vodní bilanci. V závažných případech je nutná kombinace s roztoky koloidů a vyvážená suplementace i ostatních iontů.
Zvýšená opatrnost je nutná především u pacientů s poruchou metabolismu sodíku. Při korekci poruch (zejména chronických) natrémie by neměly změny natrémie přesáhnout 10 mmol/l denně. Při rychlejších změnách hrozí nebezpečí edému mozku.

Interakce
Nejsou známy.

Těhotenství a laktace
Použití přípravku během těhotenství a laktace není kontraindikováno.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k povaze přípravku a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

Nežádoucí účinky:
Při podání většího množství přípravků může dojít k hypernatrémii, hyperchlorémii, nadměrné hydrataci, která může vést ke kardiální dekompenzaci s přetížením oběhu, vzniku edémů (včetně plicního), ascitu, iontovému rozvratu.

Předávkování
Při předávkování, stejně jako při výskytu nežádoucích účinků je primární léčbou zastavení infúze a následná úprava elektrolytů a acidobazické rovnováhy za stálého monitorování vnitřního prostředí pacienta.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium

Sodík je nejdůležitějším kationtem v extracelulárním prostoru a spolu s nejdůležitějším kationtem intracelulárního prostoru - draslíkem, je hlavním mediátorem bioelektrických procesů v organismu.
Spolu s ostatními anionty je hlavním regulátorem velikosti extracelulárního prostoru a tím i tekutinového stavu organismu.
Osmolarita přípravku Ardeaelytosol F 1/1 je stejná jako je osmolarita krevní plasmy.

Farmakokinetické vlastnosti
Hlavním regulátorem obsahu sodíku v organismu jsou ledviny a spolu s hormonálními kontrolními mechanismy jsou i hlavním regulátorem objemu tělní tekutiny.
Chloridy jsou součástí regulace acidobazické rovnováhy.

Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku
Vzhledem ke složení a užití přípravku a vlastnostem účinné látky nemá otázka bezpečnosti pro organismus opodstatnění.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

Seznam pomocných látek
Aqua pro iniectione

Inkompatibility
Nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility, při použití přípravku jako vehikula je nutno brát vždy v úvahu fyzikálně-chemické vlastnosti přidávaného léčiva.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu 36 měsíců. Přípravek nesmí být opakovaně použit.

Skladování
Chraňte před mrazem.

Návod k použití
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!