Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenfosfát 8,7 %

Velikost balení: 80 ml, 200 ml

SLOŽENÍ:

 

Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus    71,60 g
Natrii dihydrogenophosphas dihydricus 15,60 g
Dinatrii edetas dihydricus 0,02 g
Aqua pro iniectione ad 1000,0 ml

 

Na+ mmol/l  500,0
HPO42- mmol/l    200,0
H2PO4- mmol/l 100,0

 

Osmotický tlak kPa 1 452,0

 

LÉKOVÁ FORMA:

Infuzní roztok
Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

Druh obalu
Infúzní láhev lehký DIN 100 ml, 250 ml, s pryžovou zátkou a pertlem, štítek, příbalová informace
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1 x 200 ml.
Velikost kartonového balení: 40 x 100 ml lahev, 20 x 250 ml lahev.

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

Indikace
Hypofosfatémie
Zabránění hypofosfatémie při komplexní parenterální výživě

Dávkování a způsob podávání
Při hypofosfatémii individuálně dle ztrát, denní dávka je až 80 mmol/24 hod, u dětí cca 0,4 - 0,8 mmol/kg/24 hod.
K profylaxi hypofosfatémie při parenterální výživě podávat 5 - 20 mmol na 4 200 kJ, současně podávat přípravky kalcia v množství 2,3 - 4,5 mmol (nemísit v jednom roztoku!).
Rychlost podání: Přísun fosfátu je třeba vždy provádět pomalu za přidání do nosného roztoku v kontinuální infuzi, nejlépe po dobu 24 hodin.

Způsob podávání:
Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému. Přípravek se podává vždy v nosném roztoku.

Kontraindikace
Hyperfosfatémie, hypernatrémie, oligurie, anurie, insuficience ledvin (retence fosfátu).

Specielní upozornění
Během podávání přípravku je nutná častá a pravidelná kontrola hladiny fosfátů a kalcia v séru.

Interakce
V průběhu komplexní parenterální výživy nelze mísit fosfátové přípravky s přípravky obsahující kalcium a magnesium.

Těhotenství a laktace
Použití přípravku během těhotenství a laktace není kontraindikováno.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k povaze přípravku a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

Nežádoucí účinky
Možnost vzniku hypokalcémie, hypernatrémie.
Jiné nežádoucí účinky, kromě těch, které jsou vyvolány nevhodnou infuzní terapií, nejsou známy.

Předávkování
Při předávkování se objevuje nevolnost, zvracení, průjem, třes, parestesie, hypotenze, zvýšená teplota, bolesti na hrudníku, sinusová tachykardie a při pokračování dávkování až srdeční fibrilace.
Je nutno přerušit další dodávky přípravku.

 

ARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium
Koncentrovaný infúzní roztok je používán pro hrazení ztrát fosfátů.

Fosfát je nejen důležitý intracelulární anion, ale hraje důležitou úlohu při udržování acidobazické rovnováhy. Kyselina fosforečná se nalézá v nukleových kyselinách, nukleotidech a fosfolipidech. Fosfát má klíčové postavení při přeměně energie v buňkách, důležitou úlohu při fosforylaci a fosforolýze. Jako kofaktor 3-fosfoglyceraldehydrogenázy působí při glykolýze erytrocytů a určuje polohu disociační křivky oxyhemoglobinu.

Farmakokinetické vlastnosti
Dospělý člověk vyloučí močí stejné množství fosforu, jaké přijme. Je to přibližně 0,5 g/den. Snižuje-li se příjem, zvyšuje se zpětná resorpce, takže fosfát může být resorbován skoro úplně ledvinami. Zpětná resorpce v ledvinových tubulech je velmi podobná zpětnému vstřebávání glukózy.

Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku
Vzhledem ke složení a užití přípravku a vlastnostem účinné látky nebyla tato data zpracována.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

Seznam pomocných látek
Dinatrii edetas dihydricus
Aqua pro iniectione

Inkompatibility
Přípravek nesmí být smíchán s roztoky obsahující kalcium a magnesium.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu 24 měsíců. Přípravek nesmí být opakovaně použit.

Uchovávání
Chraňte před mrazem.

Návod k použití
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!