Ardeaelytosol conc. L-argininchlorid 21%

Velikost balení: 80 ml, 200 ml

 

SLOŽENÍ:

 

Arginini hydrochloridum   210,00 g 
Aqua pro iniectione ad 1000,0 ml

 

Obsah elektrolytů  
Argininium+ mmol/l    1000,0 
Cl- mmol/l   1000,0

 

Osmotický tlak kPa 4 821,0

 

LÉKOVÁ FORMA:

Infuzní roztok
Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

Druh obalu
Infuzní láhev lehký DIN 100 ml, 250 ml s pryžovou zátkou a kovovým uzávěrem, štítek, příbalová informace
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1 x 200 ml.
Velikost kartonového balení: 40 x 100 ml lahev, 20 x 250 ml lahev.

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

Indikace
Těžká metabolická alkalóza zvláště při poškození jater a v případech, kdy nejsou vhodné roztoky chloridu sodného nebo chloridu draselného (např. při hypernatrémii).
Hyperamonémie.

Dávkování a způsob podávání
Individuálně podle excesu bazí: ml přípravku = BE x 0,3 x kg, při ředění nosným roztokem Ardeanutrisol G 5 v poměru 1:6 (případně vyšším).
Rychlost dávkování cca 2 ml/kg/hod.

Způsob podávání:
Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému.

Kontraindikace
Metabolická acidóza.
Insuficience ledvin - důvodem je tvorba urey.

Specielní upozornění
Při podávání L-argininchloridu je nutno sledovat hladinu kalia v seru, neboť může dojít ke vzniku hyperkalémie.

Interakce
Interakce nebyly doposud známy.

Těhotenství a laktace
Použití přípravku během těhotenství a laktace není kontraindikováno v případě, že nelze použít jiný přípravek k úpravě acidobazické rovnováhy.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k povaze přípravku a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

Nežádoucí účinky
Možnost vzniku hyperkalémie.
Při aplikaci dochází ke tvorbě urey.

Předávkování
Při předávkování může dojít ke vzniku hyperkalémie. Je nutno sledovat stav homeostázy organismu.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium
Koncentrovaný infuzní roztok je používán při stavech těžké metabolické alkalózy.
Prokazatelně snižuje hladinu amoniaku v krvi.

Farmakokinetické vlastnosti
L-argininum hydrochlorid zasahuje do acidobazické rovnováhy při těžkých metabolických alkalózách.
Podání přípravku nenarušuje fyziologické hladiny aminokyselin v plazmě.
Účinná látka prochází placentární barierou.

Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku
Přípravek je řadu let používán v klinické praxi a za tuto dobu nebyl zjištěn případ kancerogenního nebo mutagenního účinku.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

Seznam pomocných látek
Aqua pro iniectione

Inkompatibility
Nejsou známy žádné fyzikální a chemické inkompatibility kromě roztoků vykazujících rozdílné pH.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu 24 měsíců. Přípravek nesmí být opakovaně použit.

Uchovávání
Chraňte před mrazem.

Návod k použití
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!