Ardeaelytosol conc. kaliumchlorid 7,45 %

Velikost balení: 80 ml, 200 ml

SLOŽENÍ:

 

Kalii chloridum 74,50 g 
Aqua pro iniectione ad   1000,0 ml

 

Obsah elektrolytů
K+ mmol/l   1000,0
Cl- mmol/l   1000,0

Osmotický tlak kPa 4 832,0

 

LÉKOVÁ FORMA:

Infuzní roztok
Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

Druh obalu
Infúzní láhev lehký DIN 100 ml, 250 ml, s pryžovou zátkou a pertlem, štítek, příbalová informace
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1 x 200 ml.
Velikost kartonového balení: 40 x 100 ml lahev, 20 x 250 ml lahev. 

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

Indikace
Hypokalémie, její prevence, hypokalémie se současnou hypochloremickou alkalózou.
Příčinou hypokalémie může být buď ztráta kalia z těla nebo přesun kalia do buněk. Ke ztrátám kalia dochází při onemocněních gastrointestinálního traktu a při jeho zvýšeném vylučování ledvinami. Zvýšené ztráty trávicím ústrojím jsou způsobeny průjmy, zvracením, píštělemi, drenážemi.
Nadměrné ztráty kalia se objevují u renálních tubulárních poruch, dále při osmotické diuréze, při léčbě diuretiky a při podávání kortikosteroidů.
Hypokalémie jako následek přesunu kalia do buněk se vyvine při podávání alkálii u nemocných v acidóze. Hypokalémie jako následek nedostatečného přívodu kalia se objevuje při anorexii, nedostatku kalia v dietě a při vysokém obsahu natria v dietě.

Dávkování a způsob podávání
Dávkování je individuální dle ztrát, aplikace přidáním do nosného roztoku na maximální koncentraci
40 mmol K+/l.
Při hypokalémii se současnou acidózou se draslík podává ve formě přípravku Ardeaelytosol D 1/1.

Způsob podávání:
Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému.

Kontraindikace
Hyperkalémie - při vzestupu sérového K+ nad 5,5 mmol/l
K hyperkalémii dochází při renální oligurii, anurii, Addisonově chorobě. K uvolňování draslíku z tkání dochází při acidóze, stresu, traumatu, popáleninách.
Příčinou hyperkalémie může být rovněž dehydratace, metabolická acidóza, hemolýza.

Specielní upozornění
Při aplikaci roztoku chloridu draselného je nutno dbát zvýšené opatrnosti a zachovávání pravidel v bodě dávkování a způsob podávání.
Zároveň je nutno postupovat velmi opatrně při současném podávání léků, které vedou ke zvyšování hladiny kalia (např. nesteroidní antirevmatika, blokátory aldosteronu).

Interakce
Při volbě nosného roztoku platí, že se roztok nepřidává do nosného roztoku s výrazně odlišným pH.

Těhotenství a laktace
Použití přípravku během těhotenství a laktace není kontraindikováno.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k povaze přípravku a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

Nežádoucí účinky
Při podání většího množství přípravku může dojít ke vzniku hyperkalémie.
Jiné nežádoucí účinky kromě těch, které jsou vyvolány nevhodnou infuzní terapií, nejsou známy.

Předávkování
Při předávkování vzniká hyperkalémie, arytmie až zástava srdeční, parestézie končetin, konfúze, paralýza, hypotenze.
Je nutno přerušit další dodávky kalia, snažit se zvýšit diurézu dostatečným přívodem tekutin, parenterálně aplikovat 500 ml 20 – 40 % glukózy s inzulínem.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium
Koncentrovaný infuzní roztok je používán pro hrazení ztrát kalia.

Draslík je nejdůležitějším kationem intracelulárního prostoru. Je rovněž velmi důležitou složkou extracelulární tekutiny, protože ovlivňuje svalovou aktivitu zejména srdečního svalu. Ovlivňuje acidobazickou rovnováhu a osmotický tlak v buňkách.

Farmakokinetické vlastnosti
Draslík je hlavním intracelulárním kationem. Koncentrace v krevní plazmě je nízká, ale velmi významná. Rozdíl mezi koncentracemi v buňkách a v plazmě je udržován Na-K pumpou. Hlavním regulačním faktorem výměny draslíku je aldosteron. Koncentrace kalia v séru je ovlivňována také pH extracelulární tekutiny, neboť hladina kalia je vyšší v acidóze a nižší v alkalóze.
Cl- je nejvýznamnější anion extracelulární tekutiny. Má důležitou úlohu v udržování osmotického tlaku v extracelulární tekutině.
Vylučování: Draslík i chlor se vylučují převážně ledvinami. Na vylučování draslíku mají značný vliv změny acidobazické rovnováhy i aktivita kůry nadledvin.

Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku
Vzhledem ke složení a užití přípravku a vlastnostem účinné látky nemá otázka bezpečnosti pro organismus opodstatnění.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

Seznam pomocných látek
Aqua pro iniectione

Inkompatibility
Nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility, kromě roztoků obsahujících oxidující látky a vykazující rozdílné pH.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu 24 měsíců. Přípravek nesmí být opakovaně použit.

Uchovávání
Chraňte před mrazem.

Návod k použití
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!