Archiv aktualit

25.10.2017

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila veřejnou zakázku "Balicí etiketovací linka". Zakázka je realizována v rámci projektu Inovace ARDEAPHARMA, a.s., CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004450, spolufinancovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (INOVACE - Inovační projekt). Lhůta pro nabídky je stanovena na 10.11.2017 do 10.00 hod.

 

12.10.2017

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila dne 12.10.2017 veřejnou zakázku "Dodávka parního sterilizátoru". Zakázka je realizována v rámci projektu Inovace ARDEAPHARMA, a.s., CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004450, spolufinancovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (INOVACE - Inovační projekt). Lhůta pro nabídky je stanovena na 30.10.2017 do 10.00 hod.

 

09.10.2017

Mimořádná valná hromada

Dne 10.11.2017 od 13:00 se koná Mimořádná valná hromada a.s. ARDEAPHARMA.

 

01.09.2017

Ukončení veřejné zakázky

Veřejná zakázka "Dodávka atomového spektrometru" byla uzavřena 1.9.2017

 

14.08.2017

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila dne 14.8.2017 veřejnou zakázku "Dodávka atomového spektrometru". Zakázka je realizována v rámci projektu Inovace ARDEAPHARMA, a.s., CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004450, spolufinancovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (INOVACE - Inovační projekt). Lhůta pro nabídky je stanovena na 1.9.2017 do 10.00 hod.

 

06.06.2017

Konference Třeboň 2018

Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 se bude konat tradiční konference v Třeboni s názvem:“Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí.

 

02.06.2017

Certifikace dle ISO

ARDEAPHARMA a.s. na základě provedeného auditu ve dnech 31.5.-1.6.2017 získala certifikaci dle ISO 9001:2015 a ISO 140001:2015 na činnosti spojené s výrobou léčiv a prováděním chemické, mikrobiologické a biologické kontroly léčiv.

 

10.04.2017

Nový kolega - procesní manažer

Dne 10.4.1017 nastoupil nový kolega Ing. Martin Kolář do funkce procesního manažera QA.

 

20.02.2017

Valná hromada

Dne 29.3.2017 se koná Valná hromada ARDEAPHARMA, a.s. od 13,00 v sídle společnosti.

 

15.02.2017

Konference 2016 - sborník

Byl vydán sborník přednášek z konference 2016 a rozeslán účastníkům konference.27.01.2017

Dotace na inovaci

Bylo obdrženo rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

14.12.2016

Nabídka zaměstnání

Hledáme zaměstnance na pozici procesního inženýra. Další informace poskytne Ing. Máchal.

 

04.11.2016

Dotace FV10454

Byla podepsána smlouva č. FV10454 mezi ARDEAPHARMA a.s. a MPO ČR o poskytnutí účelové podpory. Toto bude řešeno ve spolupráci s FN Hradec Králové a VÚOS a.s. Pardubice.

 

02.05.2016

Konference 2016

Ve dnech 28. a 29.4.2016 se uskutečnila v Třeboni v Lázních Aurora tradiční konference s názvem „Renesance použití iontových roztoků – výhody a pravidla správné aplikace“.

 

19.02.2016

Bodové ohodnocení konference v Třeboni

Konference v Třeboni 2016 je zařazena jako vzdělávací akce České lékařské komory pod číslem 41801 a účast je ohodnocena 12 kredity, Česká lékárnická komora vede akci jako vzdělávací pod registračním číslem 16318 a 14-ti bodovým ohodnocením a Česká asociace sester zařadila akci pod číslem KK/341/2016 s ohodnocením 8 kredity.

 

15.02.2016

Valná hromada

Valná hromada a.s. se koná dne 23.3.2016 od 13:00. Veškeré informace podá Ing. Máchal.

 

11.02.2016

Konference Třeboň 2016

Na našich stránkách byl uveřejněn definitivní program konference v Třeboni 28.4. a 29.4.2014. Na konferenci se můžete přihlásit on-line přes webové rozhraní nebo odesláním písemné přihlášky přiložené k programu konference.

 

23.02.2015

Valná hromada

Valná hromada se koná dne 26.3.2015 od 13:00. Veškeré informace podá Ing. Máchal

 

28.01.2015

UPOZORNĚNÍ!!! Zrušení faxu

Od 1.2.2015 ARDEAPHARMA, a.s. ukončuje používání faxového spojení. Pro další korespondenci je nutné (resp. doporučujeme) používat elektronickou nebo běžnou poštu.

 

28.01.2015

KONFERENCE 2016

Ve dnech 28. a 29. dubna 2016 se bude konat tradiční konference v Třeboni s názvem: Renesance použití iontových roztoků - výhody a pravidla správné aplikace.

 

22.01.2015

Důležité! Elektronické faktury

Dnešního dne byla zprovozněna emailová adresa určená výhradně pro příjem zasílaných elektronických faktur.

 

12.11.2014

Smlouva s EKO-KOM

ARDEAPHARMA, a.s. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. s účinností od 10.10.2014.

 

30.06.2014

Změna příbalové informace

Upozorňujeme na změnu v PI u přípravků NHC 4,2% a 8,4% týkající se možného výskytu částic.

 

24.06.2014

Přidělení evidenčního čísla

Na základě vydaného povolení k výrobě léčivých přípravků přidělil SUKL naší společnosti evidenční číslo 547 pro ověřování jakosti léčivých a pomocných látek v rozsahu: zkouška na sterilitu, mikrobiologická nezávadnost, chemické/fyzikální a biologické zkoušení.

 

18.02.2014

Bodové ohodnocení konference v Třeboni

Konference je zařazena jako vzdělávací akce České lékařské komory pod číslem 33579 a účast je ohodnocena 10 kredity, Česká lékárnická komora vede akci jako vzdělávací pod registračním číslem CV 14101 a 14-ti bodovým ohodnocením a Česká asociace sester zařadila akci pod číslem KK/281/2014 s ohodnocením 8 kredity.

 

28.01.2014

Přihláška na konferenci

Upozorňujeme na možnost přihlásit se již nyní na konferenci Třeboň 2014. Přihlášku můžete zaslat písemně nebo "on-line" na našich www stránkách.

 

02.09.2013

Nový zaměstnanec

Dnes nastoupil do firmy nový zaměstnanec na místo dokumentaristy.

 

26.08.2013

Konference 2014

Příprava konference v Třeboni pokračuje. Název konference je Voda, minerály a funkce orgánů - zásadní principy v medicíně. Termín konání zůstává nezměněn 24. až 25. dubna 2014.

 

29.07.2013

Nová kolegyně

Vítáme mezi námi novou kolegyni, Ing. Janu Klečackou, na pozici manažerky pro registraci léčiv.

 

19.07.2013

Konference 2014

Začínáme s přípravou konference v Třeboni. Termín konání je 24. až 25. dubna 2014.

 

05.04.2013

Nová zaměstnankyně

8.4.2013 nastupuje nová zaměstnankyně na pozici dokumentaristky.

 

31.03.2013

Ukončení pracovního poměru

K 31.3.2013 ukončil pracovní poměr Ing. Petr Mikeš z důvodu odchodu do penze. Za ARDEAPHARMA a.s mu děkujeme za odvedenou práci a přejeme do dalších let pevné zdraví.

 

04.01.2013

Nabídka zaměstnání

ARDEAPHARMA, a.s. hledá vhodného kandidáta (kandidátku) na pozici dokumentaristy (documentary, regulatory affairs). Veškeré informace poskytne Ing. Máchal (viz kontakty na www).

 

09.11.2012

Okružní test

Laboratoř ARDEAPHARMA, a.s. úspěšně splnila podmínky mezilaboratorního srovnávacího testu na bakteriální endotoxiny. V září tohoto roku organizovala firma Biogenix, s.r.o. mezilaboratorní srovnávací testy na detekci bakteriálních endotoxinů a určení citlivosti lyzátu. V obou zkouškách naše laboratoř dosáhla požadované úrovně výsledků.

 

17.09.2012

Fotogalerie

Na našich webových stránkách byla zprovozněna fotogalerie. Aktuálně jsou zde fotografie z konferencí v Třeboni v roce 2010 a v roce 2012.

 

25.05.2012

Porucha technologie

Dne 30.3.2012 došlo v naší firmě k poruše na sterilizačním zařízení. Po servisních obtížích s dodavatelem technologie byla výroba obnovena 11.5.2012. V současné době se intenzívně pracuje na zmírnění nedostatku některých přípravků. A za případné sortimentní výpadky se omlouváme. V případě potřeby aktuální informace poskytnou naši odpovědní pracovníci odbytu či vedení výroby.

 

08.03.2012

Konference 2012

Termín příjmu přihlášek na konferenci 2012 byl prodloužen do 30. března 2012.

 

05.01.2012

Konference 2012

Program a přihláška na konferenci "Jak se změnil pohled na vodní, minerální a acidobazický metabolismus - interpretace fyziologa, biochemika a klinika", pořádané 26. a 27. dubna v Třeboni, jsou umístěny na našich webových stránkách v sekci Konference 2012.

 

05.04.2011

Konference 2012

Opět připravujeme ve spolupráci s ČLS JEP-SKVIMP a Farmaceutickou společností-sekcí nemocničních lékárníků konferenci v roce 2012 v Třeboni. Termín konání je 26. až 27. dubna.

 

13.08.2009

Smutná zpráva

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 12.8.2009 zemřel ve věku 81 let RNDr. PhMr. Lumír Jindra. Odešel přední odborník v oblasti infúzní terapie a také jeden ze zakladatelů tradice této výroby v Ševětíně.

 

14.05.2009

1. oznámení

V současné době je rozesílána 1. informace na konferenci v roce 2010 s předběžným názvem Minerály - pilíře metabolismu a regulace objemu

 

04.02.2009

Konference 2010

Opět připravujeme konferenci na rok 2010 v Třeboni. Předběžný datum konání byl stanoven na 29. - 30.4.2010.
Název a program jsou zatím v přípravách.

 

01.02.2009

Nový pracovník

Od 1.2.2009 nastoupil místo Ing. Labikové Ing. Vojtěch Dadák, CSc. jako vedoucí kontroly kvality.

 

19.02.2008

Stránky v rekonstrukci

Prosíme o strpení, stránky v anglickém jazyce jsou momentálně v částečné rekonstrukci.
Děkujeme za pochopení
Valná hromada 2019

22. 03. 2019

Dne 24.4.2019 ve 13,00 hod se koná v sídle společnosti řádná valná hromada a.s. ARDEAPHARMA.

Nástup vedoucího úseku technického zabezpečení

03. 01. 2019

1.1.2019 nastoupil na místo vedoucího úseku technického zabezpečení pan Stanislav Absolon.

Převzetí technologického areálu Ševětín

03. 01. 2019

Od 1.11.2018 se ARDEAPHARMA, a.s. stala majitelem technologického areálu Třeboňská 229.

IX. odborná konference proběhla úspěšně

11. 05. 2018

IX. odborná konference na téma Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí, kterou naše firma uspořádala ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP - Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Českou farmaceutickou společností – sekcí nemocničních lékárníků ve dnech 26. a 27. 4.2018 v Lázních Aurora Třeboň, proběhla úspěšně, s mimořádně kladnou odezvou odborné veřejnosti. Děkujeme všem přednášejícím a účastníkům za již tradiční vytvoření příjemné a přitom vysoce odborné atmosféry a těšíme se na X. ročník v roce 2020.Valná hromada ARDEAPHARMA, a.s.

22. 03. 2018

Dne 18.4.2018 od 13,00 hod se koná valná hromada a.s. ARDEAPHARMA v sídle společnosti. 

Pozvánka ŘVH 2018 >>>

Ukončení VŘ - "Inovace laboratorního inovačního systému"

22. 02. 2018

ARDEAPHARMA, a.s. ukončila výběrové řízení na veřejnou zakázku "Inovace laboratorního informačního systému". Vítězným dodavatelem je firma Process Automation Solutions s.r.o. – An ATS Company .

IX. odborná konference 26. a 27. dubna 2018 (program)

22. 02. 2018

Česká lékařská společnost JEP - Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost – sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s ARDEAPHARMA, a.s., Ševětín pořádají ve dnech 26. - 27.  dubna 2018 IX. odbornou konferenci na téma "Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí"

Veřejná zakázka 31.1.2018

01. 02. 2018

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila dne 31.1.2018 veřejnou zakázku "IT systém skladového hospodářství a výroby".

Veřejná zakázka 10.1.2018

23. 01. 2018

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila dne 10.1.2018 veřejnou zakázku "Inovace laboratorního informačního systému".

Veřejná zakázka 25.10.2017

20. 11. 2017

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila veřejnou zakázku "Balicí etiketovací linka".

Veřejná zakázka 12.10.2017

20. 11. 2017

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila dne 12.10.2017 veřejnou zakázku "Dodávka parního sterilizátoru".

Mimořádná valná hromada

20. 11. 2017

Dne 10.11.2017 od 13:00 se koná Mimořádná valná hromada a.s. ARDEAPHARMA.

Ukončení veřejné zakázky

23. 10. 2017

Veřejná zakázka "Dodávka atomového spektrometru" byla uzavřena 1.9.2017

Konference Třeboň 2018

23. 10. 2017

Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 se bude v prostorách Lázní Aurora v Třeboni konat tradiční vzdělávací konference, tentokrát na téma: "Cesta k optimálnímu složení dávkování iontových infuzí"

Certifikace dle ISO

23. 10. 2017

ARDEAPHARMA a.s. na základě provedeného auditu ve dnech 31.5.-1.6.2017...