Aqua pro iniectione Ardeapharma

Velikost balení: 80 ml, 250 ml, 500 ml

 

SLOŽENÍ:

Aqua pro iniectione

 

LÉKOVÁ FORMA:

Infúzní roztok
Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

Druh obalu
Infúzní láhev lehký DIN 100 ml, 250 ml, 500 ml s pryžovou zátkou a pertlem, štítek, příbalová informace.
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml.
Velikost kartonového balení: 40 x 100 ml lahev, 20 x 250 ml lahev, 12 x 500 ml lahev

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

Indikace
Příprava a ředění injekčních a infúzních přípravků.

Dávkování a způsob podávání
Dávkování a způsob podání jsou závislé na koncentraci a objemu výsledného přípravku.

Kontraindikace
Nejsou známy.

Specielní upozornění
Přípravek Aqua pro iniectione Ardeapharma nelze aplikovat přímo vzhledem k následné hemolýze a hypotonickým disbalancím elektrolytů.

Interakce
Nejsou známy.

Těhotenství a laktace
Použití přípravku během těhotenství a laktace není kontraindikováno.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k povaze a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

Nežádoucí účinky:
Nejsou známy.

Předávkování
V případě podání většího množství hypotonického roztoku může dojít k hyperhydrataci a hypotonické dysbalanci elektrolytů, zvláště při ledvinových poruchách.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium, varium

Farmakokinetické vlastnosti
Distribuce v tělesných kompartmentech je dána aktuálním stavem pacienta.

Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku
Vzhledem ke složení a užití přípravku a vlastnostem účinné látky nemá otázka bezpečnosti pro organismus opodstatnění.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

Seznam pomocných látek
Aqua pro iniectione

Inkompatibility
Nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu 24 měsíců.

Uchovávání
Chraňte před mrazem.

Návod k použití
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!