O firměFirma ARDEAPHARMA, a.s. je farmaceutická společnost zabývající se výrobou léčivých přípravků. Působíme na trhu od 1. září 1996. Z původní velkodistribuční a.s. ARDEAPHARMA vznikly dva samostatné subjekty. Z části, která se zabývala výrobou léčiv vznikla současná společnost. Jsme držiteli řady certifikátů (SVP GMP, ISO, laboratoř pro ověřování jakosti léčivých a pomocných látek). GPS

Našim hlavním programem je výroba injekčních, infuzních a dalších parenterálních roztoků plněných do skleněných obalů. Dále provádíme chemické, mikrobiologické a biologické zkoušky, určené jiným výrobcům léčiv a zdravotnické techniky. Prodáváme také obalový materiál pro farmaceutické účely.

Firemním symbolem a logem je volavka popelavá (lat. Ardea cinerea), jejíž latinské jméno je základem názvu naší firmy. Motto "S námi je lépe" vyjadřuje naší filosofii. Dbáme na nabídku  našich služeb, které provádíme s největší precizností a kvalitou. Snažíme se vyjít vstříc všem našim zákazníkům a chceme být pouze spolehlivým obchodním partnerem.

VÍCE O NAŠÍ FIRMĚ


Aktuality

Nové identifikační číslo

02. 01. 2021

Na základě proběhlé fúze společnosti ARDEAPHARMA, a.s. dochází k 31.12.2020 ke změně identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla. Aktuálně platné identifikační údaje společnosti jsou tyto:

ARDEAPHARMA, a.s., se sídlem Třeboňská 229, 373 63 Ševětín.

IČ: 07958595

DIČ: CZ07958595

Nové vedení společnosti

02. 01. 2021

ARDEAPHARMA, a.s. děkuje za dosavadní práci Ing. Milanu Máchalovi a PharmDr. Jiřímu Lešetickému. Jsme rádi, že naše spolupráce s oběma kolegy bude nadále pokračovat.

Od 1.1.2021 se ředitelem společnosti ARDEAPHARMA, a.s. stává PharmDr. Jan Kouřil a ředitelem výroby bude Ing. Vladimír Koranda.

PharmDr. Jan Kouřil a Mgr. Jan Matějka se rovněž stávají členy představenstva společnosti.

 

Nový přípravek

21. 05. 2020

Úspěšně jsme zaregistrovali nový přípravek - Dihydrogenfosforečnan draselný Ardeapharma 68 mg/ml. K dispozici je v balení 20x80ml 10x200ml. 

Přeložení konference v Třeboni na rok 2021

23. 03. 2020

Vzhledem k současné situaci se konference 2020 bohužel překládá na příští rok na termín 29.-30.4.2021.
Současné přihlášky musíme stornovat. Další bližší informace podá paní Věra Machová na telefonu 389 019 132.
Omlouváme se komplikace a budeme se těšit na setkání v příštím roce.


Vedení společnosti ARDEAPHARMA, a.s.

Řádná valná hromada 2020

23. 03. 2020

Dne 22.4.2020 se koná Valná hromada ARDEAPHARMA, a.s. v sídle společnosti.

 

Pozvánka na valnou hromadu

Konání konference v Třeboni 2020

18. 03. 2020

Do 31.3.2020 definitivně oznámíme, zda se bude konat konference v Třeboni 2020 v uvedeném termínu.


Prohlédnout starší